+3630302225550     Szakértő ügyfélszolgálatunk készséggel áll rendelkezésére!

Kérdése van? Hívjon minket! +36302225550

Vásárlási feltételek

Általános szerződési feltételek
Adatkezelési tájékoztató
Általános szerződési feltételek
Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

Amennyiben Ön végfelhasználóként kíván regisztrálni a Web Egészség Bolt webegeszsegbolt.hu Kutyás Közösség Kft. webáruházába és igénybe kívánja venni a szolgáltatásainkat (webáruház szolgáltatás),
kérjük figyelmesen olvassa el jelen Általános Szerződési Feltételeket (továbbiakban: ÁSZF). A
regisztrációval egyidejűleg a Megrendelő nyilatkozik arról, hogy az ÁSZF -et megismerte és annak minden
pontját magára nézve kötelezőnek ismeri el. A Megrendelő által a regisztráció során elfogadott ÁSZF
iktatásra nem kerül, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, amelyet rendszerünkben
elektronikusan nyilvántartunk. A webáruház működésével, a rendelés és szállítás általános
folyamatával kapcsolatosan itt, valamint vevőszolgálatunkon (+36302225550 webegeszsegbolt@gmail.com) tájékozódhat.

Amennyiben nem ért egyet és nem fogadja el jelen ÁSZF -et,
úgy kérjük, hogy ne regisztráljon és ne vásároljon webáruházunkban.

Irányadó jog

1. Irányadó jog
A Webáruház általános szerződési feltételei a Szolgáltató és a vele szerződéses kapcsolatba lépő
Megrendelő között létrejövő jogviszony általános feltételeit tartalmazza. A jelen ÁSZF-ben nem
szabályozott kérdéseket illetően a mindenkor hatályos magyar jogszabályok irányadóak, így különösen:
• az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő
szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII tv.,
• az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv.;
• az 2013. évi V. tv. a Polgári Törvénykönyvről (a továbbiakban: új Ptk.);
• a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.)
kormányrendelet;
rendelkezései külön kikötés nélkül is irányadóak.

Szerződő felek

2. Szerződő Felek
Az ÁSZF az alábbi Felek között jön létre határozatlan időre:
2.1. A Szolgáltató:
Cégnév: Kutyás Közösség Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövidített cégnév: Kutyás Közösség Kft.
Székhely: 1141. Budapest, Szugló utca 82.
Képviselője: Katona Tamás Ferenc ügyvezető
Cégjegyzékszám: 01-09-384308
Nyilvántartó Cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Szerződés nyelve: magyar
Adószám: 29230471-2-42
Közösségi adószám: HU29230471
Számlavezető pénzforgalmi szolgáltató: K&H Bank
Pénzforgalmi számla száma: 10401048-50526987-84781002 

IBAN: HU10401048-50526987-84781002 

 

Felhasználók az alábbi elérhetőségeken fordulhatnak Szolgáltató ügyfélszolgálatához:

Telefonon

Telefonszám: +36302225550 – a hívás nem emelt díjas!

Elérhető munkanapokon: 10-19 óra között

Munkaszüneti napokon: szombaton 10-14 óra között

E-mailben

E-mail cím:  webegeszsegbolt@gmail.com

webegeszsegbolt@outlook.hu

Üzenet: a webhely „Kapcsolat” menüpontja alatt elérhető üzenetküldési lehetőség.

Az ilyen úton érkező e-mailekre a Szolgáltató az érkezéstől számított 2 munkanapon belül válaszol.

Weboldal: www.webegeszsegbolt.hu


a továbbiakban, mint Szolgáltató

2.2. A Megrendelő:
Az a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki a
Webáruház-szolgáltatást Magyarország területén veszi igénybe, azaz a Webáruház internetes felületén
regisztrálja magát vagy regisztráció nélkül e felületen keresztül árut, szolgáltatást rendel, vásárol. A továbbiakban, mint
Megrendelő.

2.3. A Szállítók:

GLS Futárszolgálat

GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.

Cégjegyzékszám: 13-09-111755

Adószám: 12369410-2-44

Székhely: 2351 Alsónémedi GLS Európa u. 2.

Telephely: 2351 Alsónémedi GLS Európa u. 2.

Üzleti tevékenység helye: 2351 Alsónémedi GLS Európa u. 2.

Telefon: (+36 29) 886 700  

             (+36 20) 890-0660 *

*Nem emelt díjas telefonszám. A hívás díja az adott telefonszolgáltatótól függ.

E-mail cím: info@gls-hungary.com

(Továbbiakban: Futárszolgálat)

 

FOXPOST ZRT.
FoxPost Zártkörűen Működő Részvénytársaság Cégjegyzékszám: 10–10-020309 – Egri Törvényszék Cégbírósága, Adószám: 25034644-2-10, Székhely: Magyarország, 3300 Eger, Maklári út 119., Telephely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14., Üzleti tevékenység helye: Magyarország, Telefon: +36 1 999 0369, E-mail: info@foxpost.hu

(Továbbiakban: Szállítmányozó)

A Futárszolgálat és Szállítmányozó áruinkat a saját általános szerződési feltételeik alapján szállítják, a
webáruházban a befejezett rendelés szerint közölt árakon.

Az ÁSZF célja, nyelve, tárgyi, területi és időbeli hatálya

3. Az ÁSZF célja
A Szolgáltató által meghatározott ÁSZF célja, hogy:
• részletesen szabályozza a Webáruház-szolgáltatásai és annak igénybevételével kapcsolatos feltételeket;
• a Szolgáltató és a Megrendelő szerződéses jogait és kötelezettségeit;
• és egyéb, a Webáruház-szolgáltatással összefüggő lényeges körülményeket.


4. Az ÁSZF nyelve
A szerződés nyelve: magyar


5. Az ÁSZF tárgyi, területi és időbeli hatálya


a) Tárgyi hatály
Az ÁSZF kiterjed:
• minden olyan "elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra", amelyet a Szolgáltató a webáruházon keresztül
nyújt a Megrendelők részére; továbbá
• ehhez kapcsolódóan a Szolgáltató és Megrendelő jogaira, kötelezettségeire.
• továbbá a Webáruház működésének minden lényeges paraméterére;


b) Területi hatály
A jelen ÁSZF alapján a Szolgáltató a Webáruház-szolgáltatást kizárólag - tekintet nélkül az internet globális
jellegére – "Magyarország területére irányuló" szolgáltatásként nyújtja és kizárólag a Webáruház internetes
oldalán keresztül leadott, szállítási címként Magyarország területére címzett megrendeléseket fogadja el.
Magyarország területén kívüli postai, illetve egyéb címre történő szállítás lehetőségét a Szolgáltató kizárja.

Minden ilyen megrendelés – függetlenül a külföldről történő regisztráció és rendelés fennállásának
lehetőségétől – érvénytelennek minősül és automatikusan törlésre kerül.

c) Időbeli hatály
Az ÁSZF és annak minden módosítása a Szolgáltató által a webáruház honlapján nyilvánosságra hozatalától,
annak "közzétételétől" hatályos, és annak Szolgáltató általi visszavonásáig, avagy az ÁSZF következő
módosításáig érvényes. Az ÁSZF mindaddig hatályban marad, amíg a Szolgáltató a Webáruház-szolgáltatást
biztosítja.

Az ÁSZF elfogadása a Megrendelő részéről

6. Az ÁSZF elfogadása a Megrendelő részéről
Az ÁSZF Megrendelő által történő elfogadása a Webáruház-szolgáltatás igénybevételének előfeltétele. A
feltételek elfogadásának minősül, ha a Megrendelő a szolgáltatást igénybe veszi, azaz a webáruház honlapján
regisztráltatja magát, és az ÁSZF megismeréséről, elfogadásáról akként nyilatkozik, hogy az internetes
felületen erre megjelölt rubrikát bejelöli. Ha a Szolgáltató a Megrendelő utolsó belépése óta eltelt idő alatt
az ÁSZF-t módosította, a Megrendelőt a változásról belépéskor értesíti, így a Megrendelőnek a következő
rendelés leadása előtt az új ÁSZF-t újra el kell fogadnia.

A Webáruház-szolgáltatás igénybevétele

7. A Webáruház-szolgáltatás igénybevétele
Szolgáltató a Megrendelő részére az alábbi feltételek szerint nyújtja a Webáruház-szolgáltatást. Megrendelést előzetes regisztráció után és regisztráció nélkül is van lehetősége kezdeményezni.

7.1. A Webáruház-szolgáltatás területi hatálya:
A Szolgáltató által nyújtott Webáruház-szolgáltatás kizárólag Magyarország területére irányuló
szolgáltatásnak minősül!

7.2. A regisztrációhoz szükséges adatok:
7.2.1. Végfelhasználói regisztráció:

magánszemély: email cím, jelszó, vezetéknév, keresztnév, telefonszám, ország, irányítószám, város, utca,
házszám
cég: email cím, jelszó, vezetéknév, keresztnév, telefonszám, számlázási név, ország, adószám, irányítószám,
város, utca, házszám

Hasznos tudnivalók:

A webáruházban a szolgáltató feltünteti a termék nevét, leírását és a termékről fotót jelenít meg. A
megjelenített termék képek, eltérhetnek a valóságostól, illusztrációként szerepelnek. Szolgáltató semmilyen
felelősséget nem vállal a www.webegeszsegbolt.hu oldalon megjelenő termék kép és a termék tényleges kinézete miatti
különbözőség miatt. Ugyan ezen szabály vonatkozik a termékek adatlapján látható termékleírásokra is.
Kérjük, hogy ne hagyatkozzon a termék vásárlása során, a megjelenített termék kép és termékleírásra
kizárólag. Felhívjuk vásárlóink figyelmét, hogy minden esetben a terméken fizikailag is elhelyezett termék
címke az irányadó!

 

Szállítással kapcsolatos tudnivalók:

A raktáron lévő termékeket a rendelést követő vagy az azt követő munkanapon tudjuk feladni. A "raktáron" státusszal ellátott termékeinket külső raktárról kapjuk meg és azt követően készítjük össze a csomagokat.7.3. A rendeléshez szükséges további adatok és lehetőségek:
• Gyorsrendelés funkció: cikkszám és rendelt db szám megadásával és a „kosárba” gomb megnyomásával
azonnal bekerül a megadott cikkszámú termék és mennyiség a kosárba, az aktuális oldalról történő
elnavigálás nélkül, ezzel gyorsítva a megrendelés folyamatát. A termékek cikkszámai, árlistáinkban és a
termék adatlapján elérhető.

• Kupon beváltás funkció: amennyiben rendelkezik beváltható kuponkóddal, itt lehetséges
megadni/beváltani. Írja be kuponkódját a mezőbe és kattintson a zöld pipára.
• Kosár ürítése funkció: a kosár ürítése gombra történő kattintás után tudja kitörölni a teljes kosarát.
• Listára mentés funkció: lehetősége van, különféle listák létrehozására, pl: a rendszeresen vásárolt termékek
listája. A listára mentés gombra kattintás után felnyíló ablakban létre tud hozni listát. Ehhez be kell írnia a
lista nevét és rákattintani a zöld színű „plusz” gombra. Amennyiben már rendelkezik listával, a listát ki tudja
választani a felugró ablakban. A listáim kezelése gombra történő kattintással tudja módosítani, törölni
meglévő listáit.
• Számlázási cím: itt szükséges megadni a számlázáshoz szükséges adatokat
• Szállítási mód: itt lehetséges kiválasztani, a szállítási módot. Egy szállítási mód jelölhető meg. A csomag
nem megbontható.
• Szállítási cím: itt lehetséges megadni a szállítási címet.
• Fizetés módja: utánvéttel, átutalással vagy online bankkártyás fizetés lehetséges.
• Megjegyzések: megjegyzést lehet írni a kiszállítással, átvétellel stb. kapcsolatban.

7.4. A szolgáltatás igénybevétele
1. A megrendelések leadása a Webáruházban kizárólag elektronikus úton lehetséges a www.webegeszsegbolt.hu
weboldalon. A partner által más formátumban leadott rendeléseket a weboldalon a Szolgáltató nem fogad el.
A Webáruházban megtalálható termékek nem viszonteladóként regisztrált Megrendelők részére kizárólag
online rendelhetők meg.
2. A termékek mellett feltüntetett ár az adott árucikk bruttó vételára, amely már az általános forgalmi adót is
tartalmazza, azonban nem tartalmazza a házhozszállítás díját.
3. Amennyiben valamely termék ára minden gondosság ellenére hibásan kerül feltüntetésre - különösen a
nyilvánvaló elírások, az általános forgalmi értéktől jelentősen eltérő vagy rendszerhiba folytán megjelenő
árak, - akkor Szolgáltató nem köteles a megrendelt terméket hibás áron szállítani, hanem a Megrendelő
tájékoztatása mellett felajánlja a helyes áron történő kiszállítást. Amennyiben ez a Megrendelőnek nem felel
meg, elállhat a szerződéstől.
4. A feltüntetett árak nem minősülnek közvetlen árajánlattételnek. Az esetleges elírásokból eredő károkért
Szolgáltató nem vállal felelősséget.
5. Az árucikkek mellett található fotók szimbolikus fotók, az árucikkek csomagolása, megjelenése ettől
eltérhet.
6. A termékekhez tartozó termékleírások nagyobb részét a gyártók bocsátották rendelkezésre, illetve kisebb
részben a csomagolásról és egyéb, mások által is elérhető, nyilvános forrásokból származnak. Ezek
pontatlanságáért, téves információért vagy elírásért felelősséget Szolgáltató nem vállal.
7. Szolgáltató nem vállal felelősséget azért, hogy a megrendelt termék a Megrendelő saját céljaira (általa
elgondolt célra) felhasználható-e vagy sem. A Megrendelő kötelessége megvizsgálni azt, hogy a termék a
saját felhasználási céljainak megfelel-e vagy sem.
8. Szolgáltató fenntartja a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes
egészben, indoklás nélkül. Ebben az esetben Megrendelő elállhat a szerződéstől.
9. Át nem vett, visszaküldött csomagok esetén a visszaszállítás díja a Megrendelőt terheli. Szolgáltató a csomag újraküldését kizárólag a csomag ellenértékének előre történő átutalása esetén indítja el! Előre történő utalás, kizárólag előre egyeztetve (e-mail: gyogyfenylampa(kukac)gmail.com) lehetséges.

7.5 A termékek feletti tulajdonjog átszállása
A termékek feletti tulajdonjog a termék átvételekor száll át a vásárlóra, amennyiben a vásárló a termék
vételárát hiánytalanul megfizette.

7.6 Hozzászólás
Hozzászólás írásával a felhasználó elfogadja az alábbi moderációs alapelveket és hozzászólás írásakor ezeket
betartja:
– a Felhasználó kizárólag a Termék leírásával, annak használatával kapcsolatos információkat oszthat meg.
Konkrét Megrendelés teljesítésével, kedvezményes ajánlatokkal összefüggő információk megosztása tilos;
– a hozzászólás megfogalmazása kizárólag magyar nyelven történhet, kivételt képeznek ez alól azon
technikai jellegű idegen nyelvű kifejezések, illetve szakszavak, amelyek használata a köznyelvben elterjedt;
– tilos a gyűlöletkeltésre, megfélemlítésre alkalmas kifejezések használata, valamint az ilyen témájú
weboldalakra mutató linkek és hivatkozások megosztása;
– a Felhasználó köteles az arra vonatkozó, megfelelő kategóriába feltölteni hozzászólását;
– a Felhasználó felel azért, hogy az általa közzétett információ valós, helyes, nem tartalmaz megtévesztő
információkat, és nem sérti mások jogait;
– a tilos reklámot, hirdetést, az Eladó tevékenységével megegyező weboldalak, cégek elérhetőségét, valamint
személyes adatokat közzétenni;
– a hozzászólás a Felhasználó/Ügyfél/Vevő tájékoztatására szolgál, az Eladóval történő kommunikációra
nem használható.
A fenti moderálási alapelvek megsértése esetén az Eladó jogosult a Felhasználó értékelését részben vagy
egészben törölni. Eladó fenntartja a jogot, a fentieken kívül, bármely hozzászólás vagy termék értékelés
indoklás nélküli törlésére.

A szerződés létrejötte

8. A szerződés létrejötte


8.1 Általános jellemzők:

A szerződés a Szolgáltató által üzemeltetett Webáruház felületén történő regisztrációval, a jelen szerződési
feltételek és az adatvédelmi nyilatkozat elfogadásával jön létre. A Webáruházban történő vásárlás feltétele a
regisztráció. A megrendelés akkor jön létre, amikor a Megrendelő a megrendelést végső formájában
jóváhagyja, az internetes felületen a Szolgáltató részére elküldi. A Szolgáltató a megrendelések
beérkezésekor fenntartja magának a jogot, hogy a regisztráció adatainak valódiságának vagy
értelmezhetetlenségének ellenőrzése során, a megrendelés adatait törölje, és a feladott megrendelést
érvénytelennek minősítse. A Szolgáltató a szerződést nem iktatja, nem tárolja, magatartási kódexnek nem
minősül, abban nem vesz részt.


8.2 Regisztráció:
A Megrendelő a Webáruház-regisztráció során adatai megadása, valamint az ÁSZF és az Adatvédelmi
nyilatkozat elfogadása után rendelkezik a rendelés leadásának technikai lehetőségével, vásárolhat a
termékkínálatból. A Megrendelő a termékkínálatból a webáruház felületén bejelentkezés nélkül is szabadon
válogathat, azonban vásárolni kizárólag regisztráció és bejelentkezés után tud.

8.3. Megrendelés, vásárlás:
A Megrendelő a Webáruházban terméket kosarába helyezni, megrendelést leadni, vásárolni csak a
bejelentkezést követően e-mail címének és jelszavának megadásával tud. A megrendelés az internetes
felületen kijelölt gomb (Ellenőrzés szakasz, "véglegesítés") aktiválásával történik. A megrendelés akkor
tekinthető megtörténtnek, ha a megerősítést követően a Megrendelő visszaigazoló e-mail-t kap a rendelés
befogadásáról.
Amennyiben Szolgáltató a megrendeléstől számított, legkésőbb 48 órán belül nem igazolja vissza
Megrendelő részére a megrendelés tényét, úgy Megrendelő a szerződéstől elállhat. Az elállás tényéről,
Szolgáltató minden esetben írásos (e-mail: webegeszsegbolt(kukac)outlook.hu) visszajelzést kér Megrendelőtől,
amelyből Megrendelő és az érintett megrendelése egyértelműen beazonosítható. Szolgáltató, kizárólag
írásban fogadja el a szerződéstől elállás tényét.

8.3.1 Biztonsági adatlapok
Szolgáltató jelen ÁSZF hatálya alatt vásárolt termékekről Biztonsági adatlapot biztosít a Megrendelő
számára elektronikus formában, oly módon, hogy a Megrendelő letöltheti azokat a www.webegeszsegbolt.hu weboldalról.

8.4. Megrendelés módosítása, törlése:
A 2001. évi CVIII. törvény szerint a Webáruház szoftvere a rendelés felvételének tényéről a megrendelés
leadásakor a megrendelő felé azonnal értesítést küld. Amennyiben a Megrendelőhöz a visszaigazoló értesítés
48 órán belül nem érkezik meg, akkor a Megrendelő ajánlattételi kötöttségei megszűnnek. A Szolgáltató a
rendelés teljesítésének megkezdéséig lehetőséget biztosít a Megrendelőnek, hogy rendelését módosítsa,
amennyiben a Megrendelő a visszaigazoló e-mailben észreveszi, hogy valamelyik terméket tévedésből
rendelte meg, illetve mást rendelt, mint szeretett volna. Ebben az esetben Megrendelőnek azonnal jeleznie
kell Szolgáltató felé a tévedést, a kiküldött visszaigazoló e-mailre válaszolva vagy a
gyogyfenylampa(kukac)gmail.com e-mail címen.

Szolgáltató a rendelés teljesítésének megkezdéséig lehetőséget biztosít a Megrendelőnek rendelése
visszavonására is a kiküldött visszaigazoló e-mailre válaszolva vagy a gyogyfenylampa(kukac)gmail.com -ra
küldött nyilatkozatával, egészen addig, amíg Szolgáltató át nem adja Megrendelő csomagját a
futárszolgálatnak kézbesítésre. Megrendelő az átadásról minden esetben e-mailben értesül.

Ezt követően a 45/2014. (II.26.) kormányrendelet az irányadó.


8.5. Fizetési feltételek:

Megrendelő a vásárolt áru és szolgáltatás ellenértékét a Futárszolgálat munkatársának az áru átvételekor
készpénzben (utánvét) benki előre utalással vagy online bankkártya segítségével vagy a csomagpont használata esetén, a
Futárszolgálat partnere által biztosított fizetési lehetőségek egyikén vagy személyes átvételnél a Web Egészség Bolt Kutyás Közösség Kft.
munkatársának készpénzben vagy bankkártyás fizetéssel a helyszínen teljesítheti. A Futárszolgálat a
készpénz átvételéről bizonylatot ad. Szolgáltató részteljesítést nem vállal, a Futárszolgálat munkatársa
részteljesítést nem fogadhat el! A Megrendelő a megrendelés összes tételét egyben átveheti vagy a teljes
megrendelés átvételét megtagadhatja. Amennyiben a rendelés átvételét Megrendelő megtagadja, Szolgáltató
fenntartja a jogot, hogy a Megrendelő regisztrációját megszüntesse, valamint esetlegesen közben leadott
rendeléseit érvénytelenítse, egyéni mérlegelés alapján.

Az online bankkártya felület szolgáltatója: 

OTP SimplePay rendszer

A megrendelés elküldésének folyamatában Felhasználó által kiválasztott, online fizetési szolgáltató szolgáltatásával történő előre fizetés.

Az online bankkártyás fizetési szolgáltatást az OTP SimplePay (OTP Mobil Kft.) biztosítja. A szolgáltatás használata során Felhasználó bankkártyával fizethet.

A bankkártyával történő fizetés során a fizetéshez használt bankkártya adatait Felhasználó közvetlenül és kizárólag a fenti szolgáltató részére adja meg, mivel a fizetés folyamatában átirányításra kerül annak weboldalára. Az online bankkártyás fizetést biztosító szolgáltató nem osztja meg a bankkártya adatokat a Szolgáltatóval.

 

Az online fizetés további feltételeiről a fizetési szolgáltató szerződési feltételei rendelkeznek, melyeket megismerhet Felhasználó a kifizetést megelőzően a fizetési szolgáltató felületén, ahová a megrendelés folyamatában átirányításra kerül.

" Tudomásul veszem, hogy a WebEgészségBolt webáruház, a Kutyás Közösség KFT. (1141.Bp. Szugló utca 82.) adatkezelő által a [https://www.webegeszsegbolt.hu] felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: [Vásárló megrendeléskor megadott adatok]. Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: https://simplepay.hu/vasarlo-aff / "

Ez a fizetési mód a választott kézbesítési módtól függetlenül vehető igénybe.

 
8.6. Sikertelen kézbesítés esetén:
Általános kiszállítási határidőnél a szállító három alkalommal kísérli meg a megrendelt áruk átadását. Ezután a
megrendelést a Szolgáltató minden esetben érvénytelennek nyilvánítja és törli. 

A Megrendelő jogai, kötelezettségei

9. A Megrendelő jogai, kötelezettségei

9.1. Az elállás joga

Megrendelő a vásárlástól, a megrendelt terméket tartalmazó csomag átvételétől számított 14 munkanapon
belül - figyelemmel a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014.
(II.26.) kormányrendelet 20-22. §-ára - indokolás nélkül elállhat. Írásban történő elállás esetén elegendő az
elállási nyilatkozatot elküldeni 14 munkanapon belül. Elállás esetén a terméket sértetlen - külső sérelmi
nyomoktól, használattól mentes - állapotban a Megrendelő nevének feltüntetésével Megrendelő saját
költségén kell a Szolgáltató címére (Kutyás Közösség Kft., 1076.Bp. Garay utca 20..) visszajuttatnia.
Szolgáltató a Megrendelő által kifizetett vételárat az elállást követő 14 napon belül visszatéríti.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Elállási/felmondási nyilatkozatminta

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

 

Címzett:
Postacím:
E-mail: 

 

Alulírott …………………………………………………………………… kijelentem, hogy gyakorlom elállási/felmondási jogomat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás/ok nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

 

 

Szerződéskötés / termék átvételének időpontja:

A fogyasztó neve:

A fogyasztó címe:

A fogyasztó aláírása (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén):

Kelt:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Szolgáltató elfogadja azon írásos nyilatkozatokat, amely alapján,
Megrendelő személye és az érintett (elállt) megrendelés egyértelműen beazonosítható.
Az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket
Megrendelőnek kell viselnie. Utánvéttel visszaküldött csomagok átvételére nincs lehetőség. Szolgáltató a
termék nem rendeltetésszerű használatából eredő károk megtérítésére igényt tart.
A Megrendelő, elállás esetén, a csomagot haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül köteles visszajuttatni
Szolgáltató részére.

A Szolgáltató kizárólag teljesen sérülésmentes, hiánytalan csomagolású és minőségében, értékében
megtartott, nem csökkent termék visszaszolgáltatása esetén téríti vissza a teljes vételárat.
Az elállásra nyitva álló 14 munkanapos határidő attól a naptól kezdődik, amikor a Megrendelő a csomagot
átvette.

Megrendelő nem gyakorolhatja az elállási jogot olyan termék esetében, amely a személyéhez kötött, illetve
amelyet a Megrendelő utasításai alapján, vagy kifejezett kérésére állítottak elő, szereztek be vagy amely
természeténél fogva nem szolgáltatható vissza, vagy gyorsan romlandó.
Megrendelő rendelését egyszerűen, kötelezettség nélkül lemondhatja Szolgáltató elérhetőségein keresztül
mindaddig, amíg csomagját Szolgáltató át nem adja a futárszolgálatnak kézbesítésre. Megrendelő az
átadásról minden esetben e-mailben értesül.
Az itt nem szabályozott kérdésekre az új Polgári Törvénykönyv, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti
szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) kormányrendelet szabályai az irányadóak.

9.2. A Szolgáltató esetleges kára
Amennyiben a visszahozott áruról kiderül, hogy károsodott, és ez a károsodás a nem rendeltetésszerű
használat miatt következett be, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló
45/2014. (II.26.) kormányrendelet értelmében a termékben okozott értékcsökkenés megtérítését a Szolgáltató
követelheti a Megrendelőtől.

9.3. Szavatosság
A megrendelt termékekre az új Ptk. 6:159. § szabályai szerint Szolgáltató szavatosságot vállal. Hibás
teljesítés esetén Megrendelő kifogásáról a hiba felfedezését követő lehető legrövidebb időn belül írásban
tájékoztatja Szolgáltatót. Hibás teljesítés esetén a megrendelést az új Ptk. 6:159. § meghatározott szavatossági
sorrend szerint Szolgáltató: - elsősorban kicseréli - ha a cserére nincs mód, úgy Megrendelő választása szerint
árengedményt ad, vagy Megrendelő a megrendeléstől elállhat, és kérheti a megrendelt termékért kifizetett
összeg visszatérítését.

A szállítási költséget Szolgáltató nem fizeti vissza. Jelentéktelen hiba esetén elállásnak helye nincs.
Hibás teljesítés esetén a szavatossági jogok érvényesítésével kapcsolatos költségek Szolgáltatót terhelik.

9.4 Panaszkezelés
Reklamáció esetén a 45/2014 (II.26.) Kormányrendeletben részletesen rögzített feltételek szerint járunk el.
Minden beérkezett véleményre reagálunk és minden általunk, illetve szállítóink által elkövetett hiba esetén a
legnagyobb rugalmassággal - vásárlóink érdekeit szem előtt tartva - járunk el ügyfélszolgálatunkon keresztül.

Vásárlói panaszát Társaságunkhoz az alábbi elérhetőségeken tudja benyújtani:
Postai úton: Kutyás Közösség Kft., 1141. Budapest, Szugló utca 82.
E-mail: gyogyfenylampa(kukac)gmail.com

Társaságunk vásárlói panasz esetén a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény rendelkezései
alapján jár el. A reklamációt a bejelentést követő 5 munkanapon belül kivizsgáljuk.
Az írásbeli panaszt Társaságunk a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban érdemben
megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt, a panaszos által megadott elérhetőségen.
Társaságunk a válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak
kérésükre bemutatni.

A panasz elutasítása esetén Társaságunk írásban tájékoztatja arról, hogy panaszával - annak jellege szerint -
mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatás tartalmazza továbbá az
illetékes hatóság, illetve a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét,
telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatás arra is kiterjed, hogy a
vállalkozás a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást.
Abban az esetben, ha Ön panaszával békéltető testülethez fordul, a békéltető testület eljárásában
Társaságunkat együttműködési kötelezettség terheli.

A Vásárló kifogásaival, panaszaival az alábbi szervezetekhez fordulhat:


- Budapest Főváros XIV. Kerületi Önkormányzat Jegyzője, 1145 Budapest,
Pétervárad u. 2., Telefon: +36 1 8729 100;

Titkárság telefonszáma: +36 1 872 9359, +36 1 872 9376 E-mail cím: jegyzo@zuglo.hu


- Budapest Főváros Kormányhivatala, V. Kerületi Hivatala, Fogyasztóvédelmi Főosztálya,

Fogyasztóvédelmi Osztálya: 1051 Budapest, Sas utca 19. III. emelet, Tel: 06-1-450-2590, E-
mail: fogyved_kmf_budapest@bfkh.gov.hu

- Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Mellett Működő, Budapesti Békéltető Testület: 1016 Budapest,
Krisztina krt. 99., Telefon: +36-1-488-2131; E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu


Felhívjuk figyelmét, hogy a békéltető testületi eljárás megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az érintett
vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. A békéltető testület eljárása tehát a fogyasztó
kérelmére indulhat.
Benyújthatja panaszát Európai Bizottság online vitarendezési platformjára is. Az Európai Bizottság online
vitarendezési platformja a következő linken érhető el: Európai Bizottság online vitarendezés
Társaságunk nem tartozik semmilyen, a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat
tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódex hatálya alá.

Adatvédelem, adatbiztonság

10. Adatvédelem, adatbiztonság
10.1 Adatvédelmi nyilatkozat:


A Szolgáltató a regisztráció során megadott személyes adatokat, a mindenkor hatályos adatvédelmi
irányelvei alapján kezeli. Az adatvédelmi irányelvek a www.webegeszsegbolt.hu weboldalon érhetők el.
Kérjük, hogy regisztráció vagy megrendelés előtt, minden esetben olvassa el!

Megrendelő a Regisztráció gomb megnyomásával feltétlenül és visszavonhatatlanul kijelenti, hogy az ÁSZF-
et, az Adatvédelmi tájékoztatót elolvasta, megértette, tudomásul vette és magára nézve kötelezőnek ismerte el.

10.2. Személyes adatok módosítása:

Megadott személyes adatait a Megrendelő a Webáruház felhasználói felületén bármikor megváltoztathatja,
illetve törölheti. Kivételt képeznek ez alól a következő adatok

Nem módosítható:
• E-mail cím


A regisztrált Megrendelő kizárólag a jelszavát módosíthatja.
A regisztráció törlését a vásárló az gyogyfenylampa(kukac)gmail.com elektronikus levélcímen kérheti.

Az ÁSZF módosítása

11. Az ÁSZF módosítása
A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az ÁSZF -et részben vagy egészben bármikor módosítsa.

Záró rendelkezések

12. Záró rendelkezések

12.1. A szerződés megszűnése

Megrendelő bármikor kérheti a szerződés megszüntetését, amelyet a Szolgáltató a Megrendelő
személyazonosságának igazolása után tudomásul vesz, és a Megrendelő Webáruház-használati lehetőségét
megszünteti, regisztrációját törli. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben a Megrendelő
jelen ÁSZF rendelkezéseit nem tartja be, a szerződést egyoldalúan felmondja. Szolgáltató felhívja
Megrendelő figyelmét, hogy a szerződés megszűnése után is tárolja a Megrendelő korábbi megrendeléseit és
a kiállított adóügyi bizonylatokat, számlákat, amelyen Megrendelő adatai szerepelnek. Tekintettel az adóügyi
jogszabályok előírásaira.

12.2. Felelősség
Megrendelő teljes körű felelősséggel tartozik minden olyan rendelésért és egyéb tranzakcióért, amelynek
során a jelszava felhasználásra került. Erre való tekintettel Megrendelő gondoskodik jelszava megfelelő
titokban tartásáról. Megrendelő ezen felelőssége nem áll fenn, ha jelszava saját hibáján kívül került
illetéktelen személy(ek)hez. Ennek bizonyítása Megrendelő feladata.

Kelt: 

Budapest, 2024.02.11.

webegeszsegbolt.hu

WebEgészségBolt 

 

Adatkezelési tájékoztató
Adatkezelési tájékoztató

Általános jogi közlemény
A jelen adatvédelmi nyilatkozat (továbbiakban: nyilatkozat) tartalmazza a webáruházban megvásárolható termékekkel összefüggő megrendelések teljesítése, szolgáltatások nyújtása és a hírlevelek kiküldése keretében végzett, személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályokat, valamint az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást. A szolgáltatás használatának megkezdésével a felhasználók elfogadják a jelen Nyilatkozat feltételeit, amely folyamatosan elérhető a webáruház oldalán. A webáruház üzemeltetője fenntartja magának a jogot jelen közlemény bármikori megváltoztatására. Az üzemeltető magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Amennyiben látogatónknak olyan kérdése lenne, mely jelen közleményünk alapján nem egyértelmű, kérjük írja meg nekünk és kollégánk megválaszolja kérdését. Az üzemeletető elkötelezett a webáruház szolgáltatás minőségének a legmagasabb szinten tartása irányában, a szolgáltatás használatából eredő esetleges károkért azonban semmilyen felelősséget nem vállal.

Adatkezelési alapelvek
Az üzemeltető számára alapvető cél a látogatók személyes adatainak védelme, kiemelten fontosnak tartja a felhasználók információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az üzemeltető látogatók személyes adatait bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. Az alábbiakban ismertetjük adatkezelési alapelveinket, bemutatjuk azokat az elvárásokat, melyeket az üzemeltető saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott és betart. Az üzemeltető adatvédelmi koncepciója a tájékoztatáson alapuló önkéntes beleegyezésen nyugszik, melynek megvalósítására a szolgáltatás használatának minden fázisában törekszik. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal. A webáruházban adatkezelést az üzemeltető végez, harmadik fél részére személyes adatokat nem ad ki, csak az érintett előzetes és kifejezett hozzájárulása alapján. A megrendelés elküldésével a személyes adatok kiszállító cég irányába történő továbbításához a vásárló kifejezetten hozzájárul. A felhasználókról gyűjtött személyes adatokból készült statisztikákat harmadik fél részére kizárólag az adatközlő személyére vonatkozó információtól megfosztva továbbít. Az így továbbított adatból semmilyen eljárással nem reprodukálható az adatközlő valamely személyes adata. A webáruházban gyűjtött személyes adatokat más forrásból származó adatokkal az adatkezelő nem kapcsolja össze. Harmadik országba (külföldre) az üzemeltető felhasználói adatokat nem továbbít. A felhasználók adataiból az általános statisztikai módszerekkel készített kimutatásokat, elemzéseket az üzemeltető korlátlan ideig megőriz. Ezen adatokból nem lehet az érintettre vonatkozó következtetést levonni. A webáruház oldalán az üzemeltető különleges adatot (a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat, valamint a bűnügyi személyes adat) nem gyűjt felhasználóiról. A webáruház látogatói a szolgáltatást önkéntesen használják. Tudomásul veszik, hogy a webáruházban a rendelés csak regisztráció után adható le. Amennyiben törvényi felhatalmazás alapján az üzemeltető köteles a megkereső hatóság részére személyes adatot kiadni, és annak minden feltétele adott, úgy a kérésnek eleget tesz. Ezt a szolgáltatás látogatója és igénybevevője (felhasználó) tudomásul veszi, ezzel kapcsolatban kifogást nem fog emelni. Az üzemeltető az egyes felhasználók adatmódosítási, adatkérési, adattörlési, adatkezelési tájékoztatási kérdéseit fogadja, és a lehető leghamarabb, de legkésőbb 30 napon belül válaszol. A webáruházban előfordulhatnak linkek más, külső oldalakra. Az üzemeltető nem felelős más weboldalak adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban. Jelen nyilatkozat csak az üzemeltető által működtetett webáruházra vonatkozik.


Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal

A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi
LXIII. törvény;
Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló 1998. évi VI.
törvény;
Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény;
Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. CXII. törvény;
Tájékoztatás a vásárló adatainak tárolási időtartamáról (Szolgáltató tiszteletben tartja és megóvja a
személyes adatokat. A Szerződő adatainak felhasználása az Adatvédelmi törvény hatályos szabályozásának értelmében történik. Szolgáltató a vásárló adatait csak a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja a szerződés fennállásának ideje alatt. A Szolgáltató a Szerződő adatit a 2000. évi C. törvény 169. § alapján legalább 8 évig köteles megőrizni.)


A honlap látogatók technikai jellegű adatainak rögzítése
A honlap látogatása során az áruházi rendszer rögzíti a felhasználók IP címét, melyből bizonyos esetekben következtetni lehet az érintett személyre, ezen felül rögzíti az operációs rendszer, a böngésző típusát és a látogatott oldal címét. Az adatmentésnek elsősorban technikai jellegű célja van, a rendszer folyamatos működéséhez elengedhetetlen. Az adatrögzítés további célja a felhasználói szokások elemzése, látogatottsági statisztikák készítése, mely a még magasabb színvonalú kiszolgáláshoz nyújt segítséget. A naplóállományok elemzése során felmerült adatokat más információval az üzemeltető nem kapcsolja össze, a felhasználó személyének azonosítására nem törekszik.

Vásárló regisztráció
Amennyiben a felhasználó vásárolni szeretne a webáruházban, úgy az első vásárlás alkalmával meg kell adni a vásárláshoz szükséges adatokat is, így a vásárló számlázási és szállítási adatait, telefonszámát, e-mail címét, a kapcsolattartó nevét, valamint a későbbi belépéshez szükséges jelszavát. A regisztráció során a vásárló jelezheti hírlevél igényét is. A hírlevél igénylés a vásárló által bármikor törölhető. A regisztrációt e-mailben visszaigazolja a rendszer. A vásárló köteles az általa megadott jelszót bizalmasan kezelni. Amennyiben az azonosítás során a vásárló egyedi azonosítója és jelszava helyes megadását követően a vásárló adatai arra jogosulatlan harmadik személy birtokába kerültek, az ebből eredő károkért, illetve hátrányokért az Adatkezelő felelősséget nem vállal. A felhasználók e-mail címük megadásával hozzájárulnak ahhoz, hogy a szolgáltató technikai jellegű üzenetet küldjön számukra. A regisztrált adatokat az üzemeletető kérelemre törli a rendszerből. A törlési kérelem biztonsági okokból csak akkor lesz érvényes, ha a törlési kérelmet a felhasználó e-mailben megerősíti, így elkerülhető, hogy valaki más szándékosan vagy tévedésből mást töröljön a regisztrációs adatbázisból.

Hírlevél igénylés
Az áruházban a regisztráció mellett egyéb módon is igényelhető hírlevél. Amennyiben a látogató még nem regisztrált vásárló, akkor az oldalsó Hírlevél boxban megadhatja e-mail címét, nevét, esetlegesen lakcímét. A feliratkozás gombra klikkelve elfogadja, hogy az üzemeltető hírlevelet küldjön a részére. A hírlevél feliratkozás a felhasználó által bármikor törölhető.

Vélemény írása
Az egyes termékekkel kapcsolatos vélemények írásához, illetve egyéb fórumbejegyzés elküldéséhez nem mindig szükséges a regisztráció, ez esetben a vásárlónak csak a nevét és az e-mail címét kell megadnia. A név, az e-mail cím és a termékekkel kapcsolatos vélemény nyilvánosságra kerül, így csak abban az esetben írjon véleményt, amennyiben ezt elfogadja.

Kapcsolat, Jogorvoslat
Az üzemeltető adatait teljeskörűen megtalálja az "Információk" oldalon. Ha a vásárló úgy érzi, hogy az adatkezelő megsértette személyes adatai védelméhez való jogát, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvény szerint járhat el.

 

Felelősség

A Felhasználó a honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy a Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

A Szolgáltató kizár minden felelősséget a honlap használói által tanúsított magatartásért és hogy a Felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért.

A Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a honlap használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat sem közvetlenül, sem közvetett módon ne sértse.

A Felhasználók által a honlap használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat (például hozzászólás) a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni és ezekért felelősséget nem vállal.

 

GDPR ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Adatkezelési Tájékoztató

Az Adatkezelési Tájékoztató célja, hatálya, irányadó jogszabályok 

A jelen Tájékoztató célja, hogy rögzítse a Kutyás Közösség Kft. által alkalmazott adatvédelmi- és kezelési elveket és a társaság adatvédelmi- és kezelési politikáját, melyet a társaság - mint adatkezelő - magára nézve kötelező erővel ismer el.

A Tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor a társaság különös tekintettel vette figyelembe az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”), továbbá a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grtv.”) rendelkezéseit.

Jelen Adatkezelési Tájékoztató hatálya a www.felfekves,hu címen elérhető weboldalhoz (továbbiakban: „Weboldal”) kapcsolódó adatkezelésekre terjed ki.

A Tájékoztató hatálya nem terjed ki azon személyek (szervezetek, cégek) adatkezeléseire, amelyek bármi féle tájékoztatásából a Felhasználó e weboldalról értesült.

Fogalom meghatározások

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a Személyes adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen a Személyes adatok gyűjtése, rögzítése, rendszerezése, tagolása, tárolása, átalakítása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, betekintése, felhasználása, közlése, továbbítása, terjesztése vagy egyéb módon hozzáférhetővé tétele, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása (ideértve a profilalkotást is), korlátozása,  törlése és megsemmisítése.

Adatkezelő: az a meghatározott személy, aki az Adatkezelés céljait és eszközeit – önállóan vagy másokkal együtt – meghatározza.

Személyes adat vagy adat: bármilyen adat vagy információ, amely alapján egy természetes személy Felhasználó – közvetett vagy közvetlen módon – azonosíthatóvá válik.

Adatfeldolgozó: az a szolgáltató, aki az Adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

Felhasználó: az a természetes személy, aki a Weboldalon Vásárlóként megadja a személyes adatait.

Külső szolgáltató: az Adatkezelő vagy a Weboldal üzemeltetője által, az egyes szolgáltatások biztosításához kapcsolódóan – akár közvetlenül, akár közvetetten – igénybe vett szolgáltató partnerek – mint harmadik fél – akik számára a szolgáltatásaik biztosítása érdekében a Személyes adatok továbbításra kerülnek vagy kerülhetnek, illetve akik az Adatkezelő részére Személyes adatokat továbbíthatnak. Külső szolgáltatónak minősülnek továbbá azon szolgáltatók is, amelyek nem állnak sem az Adatkezelővel sem a szolgáltatások üzemeltetőivel együttműködésben, azonban az által, hogy hozzáférnek a Weboldalhoz, a Felhasználókról adatokat gyűjtenek, amelyek akár önállóan, akár más adatokkal összekapcsolva alkalmasak lehetnek a Felhasználó azonosítására. Továbbá a tárhely-szolgáltatás biztosítása során az Adatkezelő Külső szolgáltatónak tekinti a Felhasználót is az általa használt tárhelyen folytatott adatkezelési tevékenység szempontjából.

Tájékoztató: az Adatkezelő jelen adatkezelési tájékoztatója.

 

Az adatkezelő személye és tevékenysége
Név: Kutyás Közösség Kft.

Székhely: 1141. Bp. Szugló utca 82.

Telefon: +36309080790

E-mail: kutyascuccok@gmail.com

Adatvédelmi felelős: Katona Tamás

Adatvédelmi felelős beosztása: Ügyvezető

Az Adatkezelő Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság. 
Az Adatkezelő üzemelteti a Weboldalt.

A tárhely szolgáltatója az UNAS Online Kft.

 

Az adatkezelés elvei, módja, az irányadó jogszabályok
Az Adatkezelő a jóhiszeműség, a tisztesség és az átláthatóság követelményeinek megfelelően, a Felhasználókkal együttműködve jár el az adatkezelés során. Az Adatkezelő csak a törvényben meghatározott, vagy a Felhasználók által megadott adatokat kezeli, az alábbiakban meghatározott célokból.  A kezelt Személyes adatok köre arányban áll az adatkezelés céljával, azon nem terjeszkedhet túl.

4.2. Minden olyan esetben, ha a Személyes adatokat az Adatkezelő az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a Felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

4.3. Adatkezelő a neki megadott Személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott Személyes adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel.

4.4. A 16. életévét be nem töltött személy érintett Személyes adatai csak a felette szülői felügyeletet gyakorló nagykorú személy hozzájárulása esetén kezelhetők. Az Adatkezelőnek nem áll módjában a hozzájáruló személy jogosultságát, illetve nyilatkozatának tartalmát ellenőrizni, így a Felhasználó illetve a felette szülői felügyeletet gyakorló személy szavatol azért, hogy a hozzájárulás megfelel a jogszabályoknak. Hozzájáruló nyilatkozat hiányában az Adatkezelő 16. életévét be nem töltött érintettre vonatkozó Személyes adatot nem gyűjt.

4.5. Az Adatkezelő az általa kezelt Személyes adatokat a jelen Tájékoztatóban meghatározott Adatfeldolgozókon, valamint egyes – a jelen Tájékoztatóban hivatkozott – esetekben a Külső szolgáltatókon kívül harmadik félnek át nem adja.

A jelen pontban foglalt rendelkezés alól kivételt képez az adatok statisztikailag összesített formában történő felhasználása, mely az érintett Felhasználó beazonosítására alkalmas egyéb adatot semmilyen formában nem tartalmazhatja, ez által nem minősül Adatkezelésnek, sem adattovábbításnak.

Az Adatkezelő bizonyos esetekben – hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, jogi eljárás szerzői-, vagyoni- illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja miatt az Adatkezelő érdekeinek sérelme, a szolgáltatás biztosításának veszélyeztetése stb. – harmadik személyek számára hozzáférhetővé teszi az érintett Felhasználó elérhető Személyes adatait.

Az Adatkezelő jelen Adatkezelési tájékoztatóban felsorolt Adatfeldolgozói, illetve a Külső szolgáltatók 2018. május 25. napját követően a részükre az Adatkezelő által továbbított és általuk kezelt vagy feldolgozott Személyes adatokat a GDPR által előírt rendelkezésekkel összhangban rögzítik, kezelik, ill. dolgozzák fel és erről nyilatkozatot tesznek az Adatkezelő részére.

4.6. Az Adatkezelő az általa kezelt Személyes adat helyesbítéséről, korlátozásáról, ill. törléséről az érintett Felhasználót, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban a Személyes adatot Adatkezelés céljára továbbította. Az értesítés mellőzhető, ha ez az Adatkezelés céljára való tekintettel a Felhasználó jogos érdekét nem sérti.

4.7. Tekintettel a GDPR vonatkozó rendelkezéseire az Adatkezelő nem köteles adatvédelmi tisztviselő kijelölésére, az Adatkezelő ugyanis nem minősül közhatalmi szervnek vagy közfeladatot ellátó szervnek, az Adatkezelő tevékenységei nem foglalnak magukban olyan műveletet, amely a Felhasználók rendszeres és szisztematikus, nagymértékű megfigyelését teszik szükségessé, továbbá az Adatkezelő nem kezel különleges adatot, illetve büntetőjogi felelősség megállapítására vonatkozó határozatokra és bűncselekményre vonatkozó személyes adatot.

4.8. Az Adatkezelő a személyes adatokat az irányadó jogszabályoknak megfelelően kezeli. Az adatkezelésre irányadó jogszabályok különösen:

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: „Infotv.”);

a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (továbbiakban: „Grtv.”);

az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete;

az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény;

a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (a bizonylatok megőrzését illetően).

Az adatkezelés jogalapja
5.1. Figyelemmel az Adatkezelő tevékenységének jellegére, az adatkezelés jogalapja a Felhasználók önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló kifejezett hozzájárulása (Infotv. 5. § (1) bek. a) pont), továbbá profilalkotás esetén a Felhasználó megfelelő, a GDPR rendelkezéseinek megfelelő tájékoztatása, továbbá a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja. A Felhasználók önként lépnek kapcsolatba az Adatkezelővel, önként regisztrálnak, önként veszi igénybe az Adatkezelő szolgáltatását. Az adatkezelő a Felhasználók hozzájárulásának a hiányában csak akkor kezel adatot, ha erre törvény egyértelműen felhatalmazza.

5.2. A Felhasználó jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

5.3. Az Adatkezelő a Felhasználó által az egyes honlapokra történő belépéskor a Felhasználó IP címét a szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan, az Adatkezelő jogos érdekére tekintettel és a szolgáltatás jogszerű biztosítása okán (pl. jogellenes felhasználás ill. jogellenes tartalmak kiszűrése érdekében), a Felhasználó külön hozzájárulása nélkül is rögzíti.

5.4. Jelen Tájékoztatóban meghatározott Adatfeldolgozók részére történő Adattovábbítás a Felhasználó külön hozzájárulása nélkül végezhető. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik – kizárólag jogerős hatósági határozat alapján, vagy a Felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

5.5. Bármely Felhasználó e-mail címének valamint a regisztráció során megadott adatainak (pl. felhasználó név, azonosító, jelszó stb.) megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről ill. az általa megadott adatok felhasználásával kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen és/vagy adatokkal történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta és az adatokat megadta.

5.6. Az adatkezelés jogalapja bizonyos esetekben jogszabály rendelkezése. A főbb, adatkezelést is előíró jogszabályok a 4.8. pontban meghatározott jogszabályok. Az Adatkezelő által kiállított bizonylaton szereplő adatokat az Adatkezelő a számvitelről szóló törvényben meghatározottak szerint kezeli.

5.7. Az adatkezelés jogalapja lehet az Adatkezelő lényeges jogos érdeke, amely esetben a GDPR vonatkozó rendelkezéseivel összhangban az Adatkezelő elvégezte és a jövőben is elvégezheti az érdekmérlegelési tesztet, amely alátámasztja, hogy az adott adatkezelés az Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, és ezen érdekekkel szemben nem élveznek elsőbbséget az érintett olyan jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé. Az Adatkezelő erre irányuló kérés esetén a jelen Tájékoztatóban írtak szerint tájékoztatást nyújt az érintett részére a jelen bekezdésben foglaltakkal kapcsolatban.

Az adatkezelés célja 
Az Adatkezelő személyes adatot kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezel. Az adatkezelés minden szakaszában megfelel az adatkezelés céljának. Az adatok felvétele és kezelése tisztességesen és törvényesen történik. Az Adatkezelő törekszik arra, hogy csak olyan személyes adat kezelésére kerüljön sor, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

Az adatkezelés célja elsősorban a Weboldal üzemeltetése, és az Adatkezelő szolgáltatásainak nyújtása.Az adatkezelés célja a fentiek alapján:
A Felhasználó azonosítása, a Felhasználóval való kapcsolattartás;
A Weboldalon történő vásárlás során létrejött szerződés végrehajtása, a szerződéses kötelezettségek Adatkezelő általi teljesítése;
Az Adatkezelőt terhelő kötelezettségek teljesítése, az Adatkezelőt megillető jog